نوشته‌ها

,

بیانیه انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری فارس

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۹۶ خبرنگار روزنامه خبر جنوب خبری با تیتر موزه ای که چایخانه شد در توصیف خانه منطقی نژاد به چاپ رساند. درست زمانی که انجمن نسبت به برخی عملکردهای نهادهای متولی میراث فرهنگی انتقاد کرد.

ادامه مطلب …