,

تمايل به ماندگاري بيشتر گردشگران در شيراز

تمايل به ماندگاري بيشتر گردشگران در شيراز

عوامل موثر بر تمايل به ماندگاري بيشتر زائران و گردشگران در شهرستان شيراز

با توجه به تقاضاي روزافزون مردم به مناطق تفريحي زيارتي، تجزيه و تحليل در مورد اين مساله از نقطه نظر اقتصادي اجتماعي و مذهبي حائز اهميت فراواني است.همانطور كه ميدانيم مذهب و دين در زندگي هر فرد نقش پر رنگي را ايفا ميكند و مطمئنا تاثيري شگرف در زندگي انسان دارد.با توجه به اهميت اين موضوع و تقاضاي گردشگران براي بازديد از اماكن مذهبي، لازم است ضمن توسعه گردشگري مذهبي به ايجاد امكانات و ارائه بيشتر تسهيلات به زائران مورد توجه قرار گيرد.
يكي از بخش هاي مهم اقتصادي كشورها كه در طول دهه هاي اخير از جايگاه فابل توجهي در اقتصاد آنها برخوردار شده،بخش گردشگري است.

دو بخش كلي گردشگري داخلي و بين المللي تقسيم نمود كه بر اساس آمارهاي سازمان جهانگردي
درصد مسافرت هاي دنيا را گردشگري داخلي تشكيل ميدهد ايران داراي جاذبههاي طبيعي و اماكن تاريخي ميباشد كه گردشگري در آن را به يك منبع اقتصادي كم نظير تبديل كرده است كه متاسفانه به حال خود رها شده است.با توجه به توانمنديهاي ايران در داشتن جاذبههاي گردشگري و تنوع اقليمي كم نظير در دنيا و ۷ درصد / جايگاه با ارزش صنعت توريسم در جهان،كه با اختصاص ۱۱ درصد از توليد ناخالص داخلي، ۱۴ درصد از نيروي كار جهاني و ۱ درآمدهاي جهاني يكي از بنياني ترين فعاليتهاي افتصادي جهان محسوب ميشود ميتوان با بهرهگيري از پتانسيلهاي گردشگري و مديريت مناسب در اين بخش با نگاهي بازتر سهم اقتصاد توريسم را در درآمد ملي بيشتر كرد.ايران از لحاظ تنوع اقليمي در ميان پنج كشور اول جهان قرار داردو جزء سه كشور اول جهان از نظر تنوع صنايع دستي است و پس از هندوستان بالاترين رتبه گردشگري را در و اين به معناي پتانسيل بالاي ايران در جذب توريسم است؛جاذبه هاي گردشگري در ايران جنوب آسيا دارد بسيار گرانبهاست. آثار باستاني،اماكن ديني ومقدسه،منابع طبيعي،صنايع دستي،آبهاي معدني و درماني،غارها،صيد وشكار،كويرنوردي و دريا نوردي،جاذبههاي معنوي و ادبي وهنرهاي نمايشي،موزه ها،بازارهاي محلي وهنرهاي بومي و موسيقيهاي محلي تنها گوشه اي از جذابيت هاي گردشگري كشور ماست. با پذيرفتن شدن اسلام در ايران و رواج و گسترش فرهنگ مذهب شيعه شهرهايي مانند:مشهد،شيراز و قم به محلي براي زيارت و بازديد مشتاقان تبديل شد كه يكي از جنبههاي اوقات فراغت در زندگي مردم به حساب ميآيد.جاذبه هاي مذهبي ايران كه گره خورده تعاليم مذهبي با انديشه و هنر و زندگي ايراني را به نمايش ميگذارد،هنوز جز اولين اولويتهاي گردشگري در ايران است.آمار بالاي سفرهاي سالانه به شهرهاي مذكورگواه بر اين امر است.
ضرورت گردشگري آميزه اي از فعاليتهاي مختلف است كه به صورت زنجيرهاي در جهت خدمت رساني به گردشگران صورت مي-
گيرد.بنابراين گردشگري شامل تمامي پديده ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران،عرضه كنندگان و فروشندگان محصولات
گردشگران مذهبي كه با جهانگردي،دولتها و جوامع،ميزبان در فرآيند جذب و پذيرايي از گردشگران ميباشد.
گردشگران مذهبی که با انگيزه بازديد از اماكن ديني و مقدسه شروع به سفر ميكنند اينگونه تعريف شده اند :گردشگران مذهبي يا زائران گردشگران فرهنگي هستند كه براي زيارت اماكن،آثار،يادمانهاي مذهبي،انجام اعمال مذهبي و ديني،ترويج وآموزش گذران اوقات فراغت در مكانها و مراكز جهاني سفر ميكنند.با اين وجود امروز گردشگري مذهبي با همه اجزا و گونه هاي مختلف آن،به سبب ويژگي هاي ساختاري و كاركردي خاص توانسته است خود را در متن گردشگران جهاني جاي دهد،به طوري كه حوزه نفوذ آن سراسر جهان را فرا گرفته است.
شهر شيراز به لحاظ موقعيت مذهبي،صنعتي واقتصادي به عنوان يكي از كلان شهرهاي ايران محسوب ميشودو از ديرباز با توجه به وجود بارگاه احمد بن موسي(ع) و ساير جاذبه هاي آن،به عنوان يك شهر سياحتي و زيارتي مطرح بوده است.وجوذ انواع جاذبه هاي طبيعي،تاريخي،فرهنگي و نيز وجود بارگاه حضرت احمدبن موسي(ع) باعث شده كه سالانه تعداد زيادي گردشگر و زائر از مناطق مختلف ايران به شيراز سفر كنند كه اين پذيرش توريسم تاثير بسزايي بر رونق اقتصادي شيراز دارد.از جمله مسائلي كه در رابطه با زائرين و گردشگران حائز اهميت است مدت ماندگاري آنها در شيراز است.

جايگاه دين در زندگي بشر بسيار ملموس است و ارزش فراوان دارد كه ميتوان اين ارزشها را به ارزشهاي مادي و معنوي تقسيم
بندي نمود.ارزش مادي مربوط ميشود به جايگاه دين و مذهب در اقتصاد كه به صورت بايدها و نبايدهايي هنجارهايي را در جامعه
ايجاد ميكند وبه صورت مستقيم از ناهنجاريها جلوگيري ميكند.ارزش معنوي مربوط ميشود به منافعي كه افراد به طور غير مستقيم به دست مي آوردند ارزشهايي مانند رسيدن به آرامش روحي و معنوي.
يكي از جنبه هايي كه دين در فعاليت اقتصادي و گردشگري به وجود آورده،گردشگري مذهبي و بازديد از اماكن وابنيههايي مذهبي است كه به دليل جايگاه خاص دين در ايران آن را به فعاليتي غير قابل انكار تبديل كرده به طوري كه بسياري از سفرهاي مردم كشور به قصد ونيت زيارت اماكن مذهبي انجام ميشود.شيراز به عنوان سومين حرم اهل بيت و نيز به دليل جاذبه هاي طبيعي،تاريخي و فرهنگي به عنوان يكي از بزرگترين انتخاب مردم ايران و توريستهاي خارجي براي سفر است.
اهميت و ضرورت انسان براي زنده ماندن نميتواند فقط به نيازهاي مادي بسنده كند و براي تداوم حيات خويش به نيازهاي روحي رواني نيز احتياج دارد.تفريح وتفرج كه به گردشگري در محيطهاي بسته و باز اطلاق ميشود از جمله نيازهاي روحي و رواني هر شخص است كه باعث رفع خستگيها آرامش اعصاب و روح وشكوفايي استعدادها ميشود.يكي از جنبههاي تفريجات كه نقش بسيار مهمي در جلا دادن روح و روان آدمي دارد زيارت اماكن متبركه و مذهبي است كه نقش آن درگردشگري امروز ايران بسيار مشهود است ولي علارغم اينكه پس از پيروزي انقلاي اسلامي فرهنگ گردشگري مذهبي گسترش يافته وحكومت توجه چشمگيري به اين مساله داشته است هنوز هم مشكلات و موانع فرهنگي و اجتماعي مانع از برآورده شدن نياز به اين نوع از گردشگري در جامعه شده است.
هر چند گردشگري يك غعاليت بين المللي است؛ليكن بسياري از سازمانهاي گردشگري در بازار ملي يا محلي مشغول به كارند.بخش عمده اي از اين فعاليت در داخل مرزهاي ملي صورت ميگيرد و درچرخه اقتصاد ملي جايگاه عظيمي دارد.معمولي ترين شكل سفر آنهايي است كه در داخل كشور انجام ميگيرد و هزينه جهاني آن حدود ده برابرگردشگري بين المللي است
عواملي مانند كوتاهي فاصله،آشنايي با زبان،نبود مقررات عبور از مرز و تبديل پول،اطمينان به امنيت ناشي از بومي بودن و صرفه جويي در هزينه هاي سفر،موجب گسترش توريسم داخلي ميشوند.مسافرت داخلي داراي ارزشهاي زيادي است و سياست تشويق سفرهاي داخلي داراي دو جنبه اساسي است: از يك سو از خروج ارز جلوگيري ميكند و به برقراري توازن در تراز پرداختها ميانجامد و از سوي ديگر به ايجاد ارتباط فرهنگي در سطح ملي براي تامين وحدت و يكپارچگي ياري ميرساند.توريسم داخلي يك ابزار موثر در دست برنامهريزان اقتصاد ملي است تا با توزيع مجدد درآمدها و جريان بيشتر وسريعتر پول و ايجاد اشتغال بر مشكل بيكاري فائق آيند.
استان فارس در ايام نوروز هر ساله جز سه استان برتر از لحاظ پذيرش و جذب گردشگر ايراني و خارجي است و به دليل تنوع جاذبه هاي گردشگري در آن براي جذب توريسم از كميت و كيفيت بالايي برخوردار است. بر اساس تحقيقات به عمل آمده و بهرهگيري از الگوي گتنر ۷(استفاده از ۵ معيار كيفيت،اصالت،منحصر به فرد بودن،گسترش فعاليت و قدرت جذب)جاذبههاي گردشگري استان فارس را ميتوان بر اساس كاركردهاي مختلف به صورت زير طبقه بندي كرد كه با توجه به اينكه بسياري از جاذبه هاي اين استان در شهر شيراز يا حوالي بسيار نزديك آن قرار گرفته اين شهر به قطب گردشگري استان تبديل شده است.

 

اجاره منزل مبله در شیراز با
تجهیزات کامل آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام،تجهیزات دکوراسیون
در صورت تقاضا نظافت چی

شماره تماس جهت اجاره منزل مبله در شیراز:

۰۹۱۷۸۰۷۶۵۶۰

۰۹۰۳۴۰۲۷۷۴۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *